Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia            im. Stanisława Moniuszki w Pucku

Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia            im. Stanisława Moniuszki w Pucku

Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia            im. Stanisława Moniuszki w Pucku

Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia            im. Stanisława Moniuszki w Pucku

Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia            im. Stanisława Moniuszki w Pucku

Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia            im. Stanisława Moniuszki w Pucku

Historia 30-lecia PSM

Film na www.24kaszuby.pl

30 lat minęło jak rozpoczęła swoją działalność  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia i Państwowe Ognisko Baletowe w wyniku przekształcenia Państwowego Ogniska Artystycznego z działem muzycznym i baletowym w Pucku, które działalność swą rozpoczęło 1 października 1962 roku.

Ówczesny kierownik Wydziału Kultury w Pucku Pani Matylda Szymczakowska złożyła wniosek do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o przeniesienie Ogniska Muzycznego  za Strzelna do Pucka. Ta decyzja była poparta wnioskami i postulatami radnych Powiatowej Komisji Kultury i Oświaty, Komitetów Rodzicielskich przy szkołach, a także liczba 160 podań skierowanych do Wydziału Kultury o przyjęcie do Ogniska. Nowo powstałe Państwowe Ognisko Artystyczne z działem Muzycznym i Baletowym było w Pucku pierwszą placówką o charakterze kulturowym realizującą podstawowe formy wychowania i kształcenia artystycznego, pozwalającą rozwijać wśród dzieci zainteresowania muzyczne i taneczne. Funkcję dyrektora Państwowego Ogniska Artystycznego z Działem Muzycznym i Baletowym w Pucku powierzono Romualdowi Łukowiczowi. Pierwszy  rok szkolny 1962/63 zainaugurowano  5 listopada 1962 roku koncertem w wykonaniu przyszłych nauczycieli : Alojzy Sokołek – fortepian, Mieczysław Sadłowski – gitara, Roman Lepiocha – akordeon, Romuald Łukowicz – słowo wiążące. Siedzibę dla POA gościnnie udostępniła Szkoła Podstawowa nr 2 w Pucku – dzisiejsze Gimnazjum Publiczne im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Użyczono salę gimnastyczną oraz pomieszczenia nieprzystosowane do specyfiki szkolnictwa artystycznego. Ognisko w chwili powstania nie posiadało własnych instrumentów, korzystano z dwóch pianin, jednego akordeonu szkolnego i prywatnych instrumentów nauczycieli. Dokumentacja Ogniska przechowywana była w prywatnym mieszkaniu dyrektora, gdyż Ognisko nie posiadało własnej kancelarii. W ciągu kilku lat Ognisko otrzymało dodatkowe pomieszczenia w tejże szkole i przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego w czynie społecznym dyrektor Romuald Łukowicz przeprowadził remont pomieszczeń i zaadoptował je na potrzeby placówki. Od początku istnienia Ogniska dyrektor czynił starania o pozyskanie własnej odrębnej siedziby, padały propozycje różnych budynków na terenie miasta Pucka, lecz napotykane prawne przeszkody nie pozwalały na znalezienie odpowiedniego lokum. Szczęśliwym okazuje się rok 1978 w którym to władze miasta znalazły odpowiednią siedzibę dla bardzo prężnie działającego Ogniska. Zabytkowy dworek zwolniony przez Stację Hodowli Roślin decyzją Urzędu Miasta i Gminy  w Pucku został przekazany Państwowemu Ognisku Baletowemu z Działem Muzycznym i Baletowym. Przystąpiono do opracowania dokumentacji na kapitalny remont dworka. Prace adaptacyjne wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Pucku pod ścisłą kontrolą konserwatora wojewódzkiego. Aby szybciej przeprowadzić podstawowy remont zaangażowała się młodzież, uczniowie Ogniska, nauczyciele, członkowie Komitetu Rodzicielskiego oraz liczni sympatycy Ogniska. Porządkowano posesję, naprawiano ogrodzenie, prowadzono prace rozbiórkowe i porządkowe.

Dużą pomoc okazały także placówki : Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Miejsko — Gminny w Pucku, miejscowy Bank Spółdzielczy, Jednostka Wojskowa 1050 X  w Rzucewie z kapitanem Wiesławem Lamek oraz osoby prywatne, których nie sposób nie wymienić: Urszula Bugajska, Norbert Cierpiałkowski, Eugenia Dereszewska, Władysław Dominik, Franciszek Goyke, Edmund Hochschulz, Brygida Hochschulz, Władysław Kaczor, Andrzej Krajewski, Helena i Józef Kuchnowscy, Jan Labuda, Ewa i Zbigniew Leczkowscy, Mieczysław Marynowicz, Janina Pawłowska, Jan Pszenny, Krystyna i Stanisław Woźniczkowie.

Kapitalny remont dworka trwał od listopada 1980 roku do lutego 1983 roku. 18 lutego 1983 roku odbyła się uroczystość otwarcia POA wraz z obchodami 20 –lecia działalności tejże placówki. Remont dworku został pokryty przez Urząd Miasta i Gminy w Pucku oraz Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Nowa baza lokalowa pozwoliła dyrektorowi Romualdowi Łukowiczowi myśleć już o podwyższeniu  i rozszerzeniu oferty nauczania i starania się o utworzenie w Pucku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Pucku oraz Państwowego Ogniska Baletowego. Inicjatywę tę poparło Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pucku. Wspólne działania zaowocowały utworzeniem z dniem 1 września 1984 roku  Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Pucku oraz Państwowego Ogniska Baletowego. Utworzenie PSM I st. w Pucku wiązało się ze zwiększeniem godzin dydaktycznych oraz zatrudnieniem dodatkowej kadry nauczycieli. Dyrektor Romuald Łukowicz wystąpił do Urzędu Miasta i Gminy w Pucku o uzyskanie mieszkań dla pracowników, otrzymał poparcie ze strony Przewodniczącego Rady Narodowej mgr Teodora Popek i Naczelnika Miasta i Gminy inż. Romualda Kojałowicza.

19 listopada 1985 roku Urząd Miasta i Gminy przekazał działkę wraz z budynkiem mieszkalnym wymagającym kapitalnego remontu przy ul. Przebendowskiego 14 na rzecz PSM I st. w Pucku. Rozpoczęto kapitalny remont budynku, który zakończono 29 stycznia 1988 roku  i służy naszym pracownikom do dziś.

Kolejną ważną datą w historii szkoły jest 6 listopada 1992 roku kiedy to Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uznał wolę Przewodniczącego Miasta Pucka oraz Dyrektora PSM I st. w Pucku – Janusza Sipajło obejmując patronat nad szkołą.

W uroczysty sposób nadano placówce nazwę — Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Pucku. Szkoła otrzymała sztandar i godło. W lipcu 1994 roku budynek PSM i POB wpisano  do rejestru zabytków.

Sylwetki dyrektorów

 Romuald Łukowicz – współzałożyciel i pierwszy dyrektor POA z działem Muzycznym i Baletowym w Pucku w latach od 1962 do 1984, następnie dyrektor PSM Ist. i POB w Pucku w latach 1984–1991, a także honorowy dyrektor szkoły. W 1962 roku uzyskał kwalifikacje instruktora kategorii I w specjalizacji –taniec, w 1975 roku uzyskał stopień instruktora kategorii — S . Ukończył studia stacjonarne w Studium Nauczycielskim na kierunku – Śpiew z  Muzyką w Poznaniu, ukończył również Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogicznym – nauczanie początkowe. Przez szereg lat pracował jako dyrektor i nauczyciel prowadząc Zespół Baletowy „Alga” z którym to osiągał wysokie wyniki na festiwalach i konkursach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i zagranicznym. Zespół taneczny pod przewodnictwem dyrektora Romualda Łukowicza dał mnóstwo koncertów dla miasta, gminy, powiatu jak i województwa. Reprezentowali  również nas na tourne w ZSRR, Niemczech w  Lamstedt,  Genthin i Konz. W 1991 roku dyrektor Romuald Łukowicz przechodząc na emeryturę otrzymał przyznany przez Radę Pedagogiczną tytuł Honorowego Dyrektora PSM I st. i POB w Pucku. Kontynuował pracę jako nauczyciel tańca prowadząc Zespół „Alga” do 2012 roku. Odchodząc na emeryturę dyrektor powiedział : cytat „ Najpiękniejsze lata mojego życia poświęciłem najszlachetniejszej idei jaką jest kształcenie i wychowanie młodych pokoleń”

Janusz Sipajło – dyrektor w latach od 1991 do 1997 roku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (dzisiaj Akademia Muzyczna) w Gdańsku  na Wydziale Wychowania Muzycznego – specjalność Dyrygentura Chóralna. Prowadził klasę akordeonu, fortepianu oraz prowadził chór, zespół mandolinowy i zespół instrumentalny. Był między innymi inicjatorem Nadbałtyckich Spotkań Kulturalnych, oraz powstania Stowarzyszenia Muzyki i Tańca w Pucku.

Iwona Sokołek – dyrektor od 1997 roku do chwili obecnej. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na Wydziale Pedagogiki Instrumentalnej – specjalność altówka. Pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej  w Pucku od roku 1983 jako nauczyciel skrzypiec. Uczyła również przedmiotów teoretycznych i altówki. Od roku 1997 pełni funkcję dyrektora  szkoły w swojej pracy wykazuje się dużym zaangażowaniem i poświęceniem w kierowaniu naszą placówką. Jest osobą kompetentną, bardzo dobrym organizatorem i pedagogiem – wychowawcą. Inicjuje i organizuje liczne imprezy kulturalne na terenie szkoły i środowiska. Zachęca i wspiera nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż Pani Dyrektor mimo trudności finansowych sukcesywnie zdobywa fundusze na renowację i zakup nowych instrumentów oraz na remonty naszej szkoły i upiększania terenów wokół niej. Jej marzeniem jest rozbudowa szkoły  z bogatym zapleczem, wyposażeniem instrumentalnym i dużą salą koncertową. Pani Dyrektor wraz z całą kadrą pedagogiczną dążą do tego, aby szkoła nie tylko była placówką wzorowo wyposażoną, ale także mogła chwalić się wysokimi wynikami nauczania oraz sukcesami uczniów na płaszczyznach różnego typu konkursów, przeglądów, festiwali i przesłuchań i prowadziła szeroko zakrojoną działalność  koncertową.

Działalność artystyczna szkoły

 Nie sposób przedstawić wszystkich uroczystości i imprez których inicjatorem była PSM I st. i POB w Pucku oraz w których brała udział w środowisku lokalnym. Obie placówki od lat wspólnie opracowują programy artystyczne i razem przeżywają sukcesy. Na uwagę zasługuje dorobek artystyczny Zespołu „ Alga” na różnych przeglądach, turniejach, konkursach, koncertach między innymi na scenie Opery Leśnej w Sopocie. W 1993 roku obie placówki nawiązały współpracę z Multhausen oraz Genthin i Lamstedt (Niemcy) czego wynikiem był występ Zespołu „Alga” w tourne koncertowym uzyskując tam podziw i uznanie. Zespół Muzyki Rozrywkowej prowadzony przez Janusza Dubienieckiego reprezentował szkołę na tourne koncertowym w Kontz i Lamstedt. Zespół brał udział w warsztatach muzycznych polsko – niemieckich w Lamstedt. Dyrektor Janusz Sipajło i Stowarzyszenie Miłośników Muzyki i Tańca działające przy PSM I st. w Pucku było inicjatorem Nadbałtyckich Spotkań Kulturalnych organizowanych w latach 1993–1997. Udział w tych spotkaniach brały zespoły z Rosji, Litwy, Niemiec, Holandii, Szwecji, Danii, celem tej imprezy było wzajemne promowanie kultury regionalnej. Uczniowie nasi od wielu lat biorą udział w różnego rodzaju festiwalach, przesłuchaniach, przeglądach, konkursach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich zdobywając wysokie lokaty, będąc laureatami niejednokrotnie czołowych miejsc, wyróżnień i nagród specjalnych.

Szkoła organizuje szereg imprez środowiskowych, do stałego kalendarza imprez należą:

Współudział w Koncercie Charytatywnym Dzieci-Dzieciom organizowany przez Ośrodek Szkolno — Wychowawczy

Koncert Kolęd w Ratuszu w Pucku

Koncert Chopinowski

Koncert „Z Muzyką na TY

Od 20 lat PSM I st. w Pucku jest organizatorem Konfrontacji Gitarzystów dla uczniów szkół muzycznych Polski północnej.

Szkoła nasza współpracuje również z różnymi instytucjami na terenie Miasta, Gminy i Powiatu między innymi  Urzędem Miasta w Pucku, Urzędem Gminy w Pucku, Starostwem Powiatowym w Pucku, MOKSiR w Pucku, Dom Pomocy Społecznej w Pucku, Dom Seniora  “Hilaris”, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku, ze szkołami: podstawowymi, gimnazjalnymi, oraz ponadgimnazjalnymi, różne stowarzyszenia działające na terenie miasta i Gminy Puck.

Absolwenci PSM I st. w Pucku

W latach 1984–2014 szkołę ukończyło 402 absolwentów. Z tego grona spora liczba osób na stałe związała swoje życie z muzyką. Studiują, pracują jako nauczyciele, grają w różnych zespołach i orkiestrach, zajmują się również muzyką rozrywkową.

Wychowankami naszej szkoły  byli również uczniowie, którzy nie ukończywszy naszej szkoły kontynuowali naukę w szkołach średnich  i wyższych muzycznych.

Zarówno byli uczniowie jak i absolwenci są chlubą naszej szkoły dlatego niektórych z nich udało nam się zaprosić do udziału w naszych koncertach.

Uczniowie związani zawodowo z muzyką Uczniowie POA w latach 1962–1984

Kamiński Krzysztof

Zielke Marek (nasz nauczyciel)

Sokołek Edyta

Schmidt Piotr

Guz Marek

Obrębska Wiesława – teraz Wełpa (nasz nauczyciel)

Korthals Krzysztof

Szampanti Hanna

Klebba Grażyna

Muża Celina

Uczniowie PSM  I st. w latach 1984 – 2014

Lesner Damian (nasz nauczyciel)

Korthals Anna

Potrykus Andrzej

Muża Maja – Kwarta

Rozpędowski Tomasz

Banasik Daniel

Korthals Heronim

Manicki Roman

Kwiatkowska Agnieszka

Asmus Anna

Szulc Urszula

Jaskułke Sławomir

Borek Katarzyna

Schmidt Janusz

Kamiński Aleksander

Świerczyńska Halina

Świerczyńska Monika

Szulc Monika

Czap Joanna

Korthals Weronika

Wikowski marek

Górnik Joanna

Mańkowski Grzegorz

Guz Zofia

Zielke Alicja

Zielke Cezary

Dubieniecki Krzysztof

Mańkowska Aleksandra

Szmyt Maciej

Prange Małgorzata

Diesner Adam

Rudowski Daniel

Stromski Piotr

Witkowski Wiesław

Rejmus Daniel

Stromska Agnieszka

Jacyna Szynon

Muża Jan

Stromski Maciej

Parchem Maciej

Wiśniewska Zuzanna

Uczniowie kształcący się  dalej w szkołach muzycznych II st.

 Derc Magdalena

Czapp Radosław

Mańkowska Dorota

Koss Adrianna

Borzyszkowska Olga

Kasprzyk Adam

Zielke Mieszko

Kałuża Piotr

Mishchenko Bogdan

Panek Aleksandra

Wandtke Klaudia

Kalinowska Zuzanna

Muża Piotr

Chyła Agata

Dubieniecka Małgorzata

Opracowanie: mgr Anna Dubieniecka, mgr Katarzyna Rogowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-02 15:15przez:
Opublikowano:2021-09-02 16:31przez:
Podmiot udostępniający: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Pucku
Odwiedziny:1801

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo